Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

aktualności

26 kwietnia 2024 roku  
1 lipca 2023 roku   zobacz więcej...
19 sierpnia 2022 roku  
Czwartek, 10 lutego 2022 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wzorem lat ubiegłych organizuje kurs przewodników skansenowskich. Kurs odbędzie się w dniach 05.03.2022 – 03.04.2022 i obejmować będzie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z oprowadzaniem po Parku Etnograficznym. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończenie 16 roku życia, dobry stan zdrowia, wykształcenie średnie (co najmniej rozpoczęte), łatwość wypowiedzi, zainteresowanie historią regionalną i etnografią. Preferowane będą osoby z płynną znajomością języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański). Zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele na terenie Parku Etnograficznego (skansen) ul. A. Rybickiego 3. Opłata za kurs wyniesie 200 zł. Ilość miejsc jest ograniczona.
Spotkanie kwalifikacyjne odbędzie się 05.03.2022 (sobota) o godz. 9.00 w Skansenie, ul. A. Rybickiego 3.

program kursu...

regulamin kursu...

23 sierpnia 2021 roku  

Miło nam poinformować, iż z datą 19.08.2021 r., została podpisana umowa dotycząca dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zadania pn. „Monitoring wizyjny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”.
Monitoring wizyjny służyć będzie zabezpieczeniu obiektu, jak i znajdujących się w nim eksponatów oraz ludzi - zarówno pracowników jak i korzystających ze zbiorów muzealnych - uczniów, studentów, pracowników naukowych, pasjonatów historii, konserwatorów, w tym również osób z niepełnosprawnościami.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

1 lipca 2021 roku   zobacz więcej...
25 października 2020 roku.


W tym roku wspólnie z portalem Gdziecko.pl w ramach programu „Kultura w sieci” zrealizowaliśmy dwa programy kierowane do dzieci i rodziców. Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci. Reportaż z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Warsztaty rodzinne „Od ziarnka do chleba” z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wypiek chałki

23 października 2020 roku.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych na grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz środkom finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zostało zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci ochrony technicznej na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku”. Realizacja ta w istotny sposób zapewni bezpieczeństwo zarówno obiektom oraz eksponatom w nich znajdujących się, jak i turystów odwiedzających nasz skansen.
13 lipca 2020 roku.
W dniu dzisiejszym została podpisana przez dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, umowa dotycząca otrzymanego dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci ochrony technicznej na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku”.
Zadanie polega na wykonaniu instalacji systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu w trzech obiektach: Cerkwi z Ropek, Kościele z Bączala oraz na Plebani z Ropy, systemy zostaną zintegrowane oraz zsieciowane. Inwestycja dotyczy zabezpieczenia obiektów oraz eksponatów udostępnionych do zwiedzania na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Olbrzymia liczba prezentowanych eksponatów oraz przepiękna, niepowtarzalna i niezwykle zróżnicowana drewniana architektura karpackiego pogranicza sprawia, iż sanocki skansen (Park Etnograficzny) cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dla wielu osób spędzających urlopy i weekendy w Bieszczadach, czy Beskidzie Niskim zwiedzanie Parku Etnograficznego staje się często jednym z głównych celów wycieczek. Cieszy fakt, iż nasz Park Etnograficzny jest tak licznie odwiedzany, zdajemy sobie jednak sprawę, iż musimy zapewnić wszystkim zarówno obiektom jak i odwiedzającym odpowiednie i bezpieczne warunki, stąd nasze działania zmierzające do realizacji zadania o charakterze interwencyjnym.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1 lipca 2020 roku   zobacz więcej...
8 stycznia 2020 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego przekazuje informację o udzieleniu zamówienia publicznego: Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku

szczegóły...

15 grudnia 2019 roku   zobacz więcej...
31 października 2019 roku.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środkom finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w drewnianych obiektach sakralnych Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wykonano instalację systemu alarmowego sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu. Systemy te poprawią bezpieczeństwo zarówno obiektów oraz eksponatów w nich znajdujących się, jaki i turystów odwiedzających nasz skansen.
15 WRZEŚNIA 2019 roku   zobacz więcej...
8 WRZEŚNIA 2019 roku   zobacz więcej...
18 SIERPNIA 2019 roku   zobacz więcej...
26 lipca 2019 roku
W dniu 26 lipca 2019 r., została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Nazwa Zadania:
Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach sakralnych Muzeum w Sanoku.
Zadanie polega na wykonaniu instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru w drewnianych obiektach sakralnych Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku: Synagodze z Połańca oraz Kościele z Bączala Dolnego. Dodatkowo w Synagodze z Połańca zostanie zainstalowany system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu.
5-7 lipca 2019 roku   zobacz więcej...
14 kwietnia 2019 roku   zobacz więcej...
19 lutego 2019 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wzorem lat ubiegłych organizuje kurs przewodników skansenowskich. Kurs odbędzie się w dniach 9.03.2019 - 7.04.2019 i obejmować będzie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z oprowadzaniem po Parku Etnograficznym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach. Ilość miejsc jest ograniczona. Spotkanie kwalifikacyjne odbędzie się 9.03.2019 (sobota) o godz. 9.00 w Skansenie, ul. A. Rybickiego 3.
30 stycznia 2019 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego przekazuje informację o udzieleniu zamówienia publicznego: Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku

szczegóły...

21 stycznia 2019 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 501267-N-2019 Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku.

szczegóły...

15 stycznia 2019 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego przekazuje informację z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr 501267-N-2019 Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku.

szczegóły...

Poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku
Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego informuje o ogłoszeniu zamówienia nr 501267-N-2019 Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku.

szczegóły...

Czwartek, 20 grudnia 2018 roku
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środkom finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, rozwiązany został problem polegający na zapewnieniu odpowiednich parametrów przepływu i ciśnienia wody w sieci hydrantowej na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku. Zadanie zrealizowane zostało przez wykonawcę firmę CERBEX sp. z o.o. Wykonano budynek techniczny pompowni pożarowej, wyposażono go w instalację: elektryczną, zabezpieczoną wyłącznikami nadmiarowymi i różnicowoprądowymi, wentylacyjną, hydrantowo-pompową oraz przyłącz do linii dozorowej z systemu SAP, zakupiono i zamontowano pompę główną oraz pompę stabilizująco-uzupełniającą. Przy spadku ciśnienia w sieci przeciwpożarowej, pompa główna uruchamia się automatycznie natomiast pompa stabilizująco-uzupełniająca utrzymuje odpowiednie ciśnienie. Instalacja została wyposażona w przewód do pobierania wody przez straż pożarną, zakończona trzema nasadami pożarniczymi dla PSP.
Środa, 22 sierpnia 2018 roku
W dniu 22 sierpnia 2018 r., została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Nazwa Zadania: Budowa pompowni pożarowej dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku.
Realizacjia zadania polega na budowie pompowni pożarowej do zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie projektu budowlano wykonawczego, wykonanego przez firmę CERBEX sp. z o.o. oraz pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę sanockiego. Zgodnie z projektem wykonany zostanie budynek techniczny pompowni pożarowej usytuowany na południowo-zachodnim krańcu zbiornika retencyjnego. Będzie to budynek jednokondygnacyjny z jednym pomieszczeniem technicznym oraz tarasem. Ze względu na położenie na terenie Parku Etnograficznego została mu narzucona forma architektoniczna naśladująca istniejącą historyczną zabudowę. Dla budynku przewiduje się instalacje: elektryczną, zabezpieczoną wyłącznikami nadmiarowymi i różnicowoprądowymi, wentylacyjną, hydrantowo-pompową oraz przyłącz do linii dozorowej z systemu SAP. Dla zasilania w wodę sieci wodociągowej zostanie zakupiona i zamontowana pompa główna oraz pompa stabilizująco uzupełniająca, pompa będzie tłoczyć wodę przez czujnik przepływu PF do sieci zewnętrznej. Woda będzie pobierana z komory ujęcia zabudowanej w naturalnym stawie, zlokalizowanym w pobliżu budynku pompowni. Pompa główna będzie uruchomiana automatycznie, przy spadku ciśnienia wody w sieci przeciwpożarowej. Na przewodzie tłocznym pompy pożarowej przewidziano króciec testowy z zaworem regulacyjnym i przepływomierzem jako instalację umożliwiającą sprawdzenie pracy pompy. Ponadto instalacja zostanie wyposażona w przewód do pobierania wody przez straż pożarną, zakończona trzema nasadami pożarniczymi dla PSP. Ciśnienie w sieci utrzymywane będzie poprzez dodatkową pompę stabilizująco-uzupełniającą napędzaną silnikiem elektrycznym. Pompownia będzie zapewniać wydajność Q=180m3/h przy ciśnieniu roboczym 7,5 bara. Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środkom finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, rozwiązany zostanie problem polegający na zapewnieniu odpowiednich parametrów przepływu i ciśnienia wody w sieci hydrantowej.
Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego przekazuje informację o udzieleniu zamówienia publicznego: Budowa pompowni pożarowej dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku.

szczegóły...

Środa, 8 sierpnia 2018 roku
Kolejna edycja festiwalu "Karpaty zaklęte w drewnie" oraz wernisaż malarstwa ikonowego w ramach projektu "Szlak Maryjny. Światło ze wschodu"
12 sierpnia (niedziela) 2018 r., godz. 15:00-19:00.

W programie m.in. występy zespołów i kapel folkowych, jarmark rękodzieła oraz gry i zabawy z nagrodami.

zobacz plakat

Poniedziałek, 30 lipca 2018 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa pompowni pożarowej dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku

szczegóły...

Czwartek, 26 lipca 2018 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego przekazuje informację z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa pompowni pożarowej dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku.

szczegóły...

Wtorek, 10 lipca 2018 roku
Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego informuje o ogłoszeniu zamówienia nr 586602-N-2018 Budowa pompowni pożarowej dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

szczegóły...

czwartek, 24 maja 2018 roku
"44 Jarmark folklorystyczny". 27 maja 2018 r., od godz. 15:00 Szczegóły na plakacie.
W programie m.in. występy zespołów i kapel folkowych, jarmark rękodzieła oraz gry i zabawy z nagrodami.

zobacz plakat

Środa, 28 lutego 2018 roku
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wzorem lat ubiegłych organizuje kurs przewodników skansenowskich. Kurs odbędzie się w dniach 03.03.2018 - 14.04.2018 i obejmować będzie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z oprowadzaniem po Parku Etnograficznym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach. Ilość miejsc jest ograniczona. Spotkanie kwalifikacyjne odbędzie się 3.03.2018 (sobota) o godz. 9.00 w Skansenie, ul. A. Rybickiego 3.

informacja...

program kursu...

Facebook