Mapa grup etnograficznych

Na obszarze południowo-wschodniej Polski do 1947 roku w sposób zwarty występowały cztery grupy etnograficzne: Bojkowie i Łemkowie (grupy ruskie), Dolinianie (grupa o cechach polskich i ruskich) i Pogórzanie (grupa polska). Wśród tej ostatniej grupy wyspę ruską tworzyli tzw. Zamieszańcy, czyli ludność 9 wsi ruskich (ukraińskich) w okolicach Krosna, odizolowanych od reszty zwartego obszaru ruskiego pasem polskiego osadnictwa. Jakkolwiek wszystkie wymienione grupy zamieszkiwały teren podgórski i górski, to różniły się między sobą charakterzem gospodarki (u Bojków i Łemków rolnictwo z dużym udziałem hodowli, Dolinianie i Pogórzanie charakter zdecydowanie rolniczy). To zróżnicowanie wpłynęło zasadniczo na charakter kultury materialnej (budownictwo, strój), duchowej (obrzędy rodzinne i doroczne) oraz wiele innych elementów życia codziennego.