Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

BOGDAŃSCY
rodzina malarzy z Jaślisk
Wystawa poświęcona jest wyjątkowemu zjawisku w dziejach mało-polskiej sztuki cerkiewnej XIX w. jakim była twórczość malarskiej rodziny Bogdańskich z Jaślisk. Malarze z małego miasteczka, tworzący w stylu określanym jako mało twórczy, długo nie wzbudzali zainteresowania badaczy. Nieprzychylny stosunek do eklektyzmu, zwłaszcza w wydaniu prowincjonalnym, powodował obojętność do ich malarstwa i stał się przyczyną utraty wielu prac. Dopiero Maria Przeździecka, w swoich badaniach nad epilogiem sztuki cerkiewnej, zwróciła uwagę na tą największą rodzinę malarską w Małopolsce i uzmysłowiła ogrom pracy jaką malarze pozostawili w karpackich cerkwiach. Dom Bogdańskich w Jaśliskach nie uszedł uwadze historyków sztuki zatrudnionych w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Już w 1964 r., w chwili likwidacji domu, do muzealnych zbiorów trafia znaczna część artystycznej spuścizny po malarzach.
Zachowane sprzęty, akcesoria malarskie: sztaluga, kaseta malarska, pędzle, resztki farb, szablony malarskie, rysunki z lat pobieranej w Krakowie nauki, projekty polichromii i ikonostasów przybliżają warsztat malarski, a portrety, obrazy o tematyce religijnej, sceny rodzajowe pokazują Bogdańskich nie tylko jako malarzy cerkiewnych. W dwóch pomieszczeniach eksponowane są oryginalne prace Józefa, Pawła, Jana, Feliksa, Michała i Zygmunta, dokumenty, fotografie rodzinne oraz współczesne zdjęcia zachowanych do dziś malarskich realizacji we wnętrzach cerkiewnych. Ikonostasy i polichromie cerkwi w Lalinie, Dobrej Szlacheckiej, Woli Niżnej, Ropkach, Preszowie to kilka wybranych przykładów dających wyobrażenie o rozmiarach twórczej pracy Bogdańskich. Do celów wystawy wykorzystane zostały również zdjęcia obrazów znajdujących się w kraju i w Stanach Zjednoczonych, będących w posiadaniu żyjących członków rodziny, potomków malarzy.
Facebook