Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Galicyjski Rynek jest ideowym obrazem centrum miasteczka z początku XX wieku i mimo iż nie jest odtworzeniem konkretnego układu urbanistycznego, niezwykle wiernie oddaje wygląd typowego drewnianego miasteczka południowo-wschodniej Polski. Dokładna rekonstrukcja zagospodarowania domów przy rynku przybliża nam kulturę jego mieszkańców i klimat miasteczka w części Polski od czasów zaborów określanej Galicją. Obie wojny światowe, eksterminacja ludności żydowskiej i rusińskiej (ukraińskiej), przemiany społeczne i obyczajowe, zmieniły miasteczka zupełnie, zniknęły dawne sprzęty i meble, odchodzą ludzie – świadkowie tamtych czasów. Po społeczności żydowskiej pozostały blednące już wspomnienia, puste synagogi i kirkuty. W Galicyjskim Rynku przywołujemy, odtwarzamy przeszłość za pomocą wyselekcjonowanych przez upływ czasu przedmiotów przechowywanych w muzeum.

pierzeja północna
1 Dom konferencyjny
Jaśliska koniec XVIII w. (replika)
2 Obiekt edukacyjny
Stara Wieś koniec XIX w. (replika)
brak zdjęcia
archiwalnego
3 Zakład fryzjerski
Stara Wieś koniec XIX w. (replika)
5 Trafika
Jaćmierz ok. 1880 r. (replika)
6 Dom nauczyciela
Dębowiec ok. 1850 r. (replika)
8 Stolarz
Brzozów XVIII w. (replika)
10 Piekarnia
Niebylec XIX w. (replika)
11 Dom mieszkalny
Bircza pocz. XX w. (replika)
pierzeja wschodnia
13 Dom mieszkalny
Jaśliska koniec XIX w. (replika)
14 Dom mieszkalny
Jaśliska pocz. XX w. (replika)
pierzeja południowa
pierzeja zachodnia
brak zdjęcia
archiwalnego
20 Dom Żydowski
Jaćmierz 1847 r. (replika)
brak zdjęcia
archiwalnego
24a Św. Florian
25 Obiekt ekspozycyjny
Stara Wieś 1898 r. (replika)
brak zdjęcia
archiwalnego
26 Studnia
piekarnia
27 Piekarnia
Lesko koniec XIX w. (replika)
piekarnia
28 Synagoga
Połaniec XVIII w. (replika)

Facebook